Připojte se k našim diskusní kluby - zde

Nginx, PHP-FPM a APC na Ubuntu 10.10

Spusťte AMI-68136d3a ami na EC2 - jsem použil mikro instance

Potřebujete se přihlásit u uživatele ubuntu

ssh -i /Users/gary/SG2.pem ubuntu@175.41.174.248

nainstalovat php

sudo apt-get install php5-CLI apache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server-libipc sharedcache-perl tinyca mailx

sudo /etc/init.d/apache2 restart

ujistěte se, že funguje

php.info

Nyní nainstalujte APC

sudo apt-get install apache2-dev PHP5-dev. , , → Čtěte více: Nginx, PHP-FPM a APC na Ubuntu 10.10