Připojte se do našeho diskusních fórech - Zde

Nginx, PHP-FPM a APC na Ubuntu 10.10

Spusťte ami-68136d3a ami na EC2 - jsem použil mikro instance

Musíte se přihlásit na uživatele ubuntu

ssh-i / Users/gary/SG2.pem ubuntu@175.41.174.248

nainstalovat php

sudo apt-get install php5-cli apache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server libipc-sharedcache-perl TinyCA mailx

sudo / etc/init.d/apache2 restart

zkontrolujte, zda funguje

php.info

Nyní nainstalujte APC

sudo apt-get install apache2-dev php5-dev. . . → Čtěte více: Nginx, PHP-FPM a APC na Ubuntu 10.10