Připojte se k našim diskusní kluby - zde

Nainstalujte Git 1.6.1. na CentOS 5.2

Nainstalujte závislostí

yum install gettext-devel expat-devel curl-devel zlib-devel openssl-devel

Získat zdrojový kód git

wget http://kernel.org/pub/software/scm/git/git-1.6.1.tar.gz

untar zdrojového kódu git

tar xvfz git-1.6.1.tar.gz

Instalovat

CD git-1.6.1.tar.gz

jak prefix = / usr / local all

jak prefix = / usr / local instalace