Připojte se do našeho diskusních fórech - zde

Upgrade z Zenoss 2.5.2 zásobníku montér Zenoss 3.0 na CentOS

Pokyny http://nchc.dl.sourceforge.net/project/zenoss/Documentation/zenoss-3.0.x-docs/zendocs-3.0.0/Zenoss_Core_Installation_04-072010-3.0-v01.pdf

Získejte ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg

wget http://downloads.sourceforge.net/project/zenoss/zenpacks-3.0%20%28Latest%20Stable%29/zenpacks-3.0.0/ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg?use_mirror=nchc&ts=1279596576

Změnit oprávnění

chown zenoss.zenoss ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg chmod 777 ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg Staňte Zenoss uživatel

su Zenoss

Spusťte instalaci

zenpack -install ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg

Restart zopectl

zopectl zastavit zopectl začátek

Spusťte zencatalog

zencatalog začátek

Zkontrolujte, zda je funkční.

ocas -f $ ZENHOME / log / zencatalog.log

Musíte počkat katalogu. . . → Čtěte více: Upgrade z Zenoss 2.5.2 zásobníku montér Zenoss 3.0 na CentOS

Jak nainstalovat Hyperic Agent XenServer 5

64 bit Balíček nefunguje, to hodí následující chybu

Stáhněte si balíček 386

wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/hyperic-hq/hyperic-hq-agent-4.0.2-939-x86-linux.tgz

rozbalit ho

tar xvfz Hyperic-hq-agent-4.0.2-939-x86-linux.tgz

Otevřete port 2144 v iptables na XenServer tak Hyperic agent může komunikovat se serverem Hyperic.

vi / etc / sysconfig / iptables

zadejte následující

-A RH-Firewall-1 vstup -p tcp tcp -m -dport 2144.. . → Čtěte více: Jak nainstalovat Hyperic Agent XenServer 5

Konfigurace CentOS 5.2 server být sledovány Zenoss pomocí SNMP

Nainstalujte SNMP

yum install net-snmp, net-snmp-utils

Sttart Služba SNMP

Služba snmpd začátek

Zkontrolujte, zda služba SNMP spustí při restartu

checkcfg snmpd na

Otevřete filewall tak Zenoss se může připojit k serveru

-A RH-Firewall-1 INPUT-p udp -m udp -dport 161 -j ACCEPT

Restartujte firewall

služby iptables restart

Edit /etc/snmp/snmp.conf

Změňte řetězec komunity

#. . . → Čtěte více: Konfigurace CentOS 5.2 server, který bude monitorován Zenoss pomocí SNMP