Připojte se do našeho diskusních fórech - Zde

Jak nainstalovat Kaltura CE v4.0 na CentOS 6 pravým Image AMI od Amazon EC2

Nainstalujte potřebné balíky

yum install httpd php php-cli curl php-gd mysql-server mysql php-mysql php-xml

Nainstalujte Memcache - Zásluhu na tom jede na http://www.if-not-true-then-false.com/2010/install-memcached-on-centos-fedora-red-hat/

yum install php-devel zlib-devel

Přidejte 2 repo

# # Remi Závislost na CentOS a Red Hat (RHEL) rpm-Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm rpm-Uvh http :/ / rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

Nainstalujte Memcached balíček:

yum install memcached

yum-enablerepo = remi. . . → Čtěte více: Jak nainstalovat Kaltura CE v4.0 na CentOS 6 pravým Image AMI od Amazon EC2