Připojte se k našim diskusních fórech - zde

Jak nainstalovat Kaltura CE V4.0 na CentOS 6 obrázku vpravo AMI od Amazon EC2

Nainstalujte požadované balíky

yum install httpd PHP PHP-CLI curl php-gd mysql-server mysql php-mysql php-xml

Nainstalujte Memcache - Zásluhu na tom, aby http://www.if-not-true-then-false.com/2010/install-memcached-on-centos-fedora-red-hat/

yum install php-devel zlib-devel

Přidejte 2 repo

## Remi Závislost na CentOS a Red Hat (RHEL) rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm rpm -Uvh http : //rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

Nainstalujte Memcached balíček:

yum install Memcached

yum -enablerepo = Remi. . . → Čtěte více: Jak nainstalovat Kaltura CE V4.0 na CentOS 6 pravý obraz AMI od Amazon EC2