Bli med våre Diskusjonstavler - Her

Oppgradere fra zenoss 2.5.2 stabel installatør til zenoss 3.0 på Centos

Instruksjoner fra http://nchc.dl.sourceforge.net/project/zenoss/Documentation/zenoss-3.0.x-docs/zendocs-3.0.0/Zenoss_Core_Installation_04-072010-3.0-v01.pdf

Få ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg

wget http://downloads.sourceforge.net/project/zenoss/zenpacks-3.0%20%28Latest%20Stable%29/zenpacks-3.0.0/ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg?use_mirror=nchc&ts=1279596576

Endre tillatelsene

chown zenoss.zenoss ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg chmod 777 ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg Bli den zenoss bruker

su zenoss

Kjøre installasjons

zenpack -install ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg

Restart zopectl

zopectl stoppe zopectl start

Start zencatalog

zencatalog start

Sjekk at fungerer.

tail -f $ ZENHOME / log / zencatalog.log

Du må vente på katalogen. . . → Les mer: Oppgrader fra zenoss 2.5.2 stabel installatør til zenoss 3.0 på Centos

Slik installerer Hyperic Agent på XenServer 5

64 bit pakken ikke fungerer, det kaster følgende feil

Last ned 386-pakken

wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/hyperic-hq/hyperic-hq-agent-4.0.2-939-x86-linux.tgz

untar det

tjære xvfz hyperic-HQ-middel-4.0.2-939-x86-linux.tgz

Åpen port 2144 i iptables på XenServer så Hyperic agent kan kommunisere med Hyperic server.

VI / etc / sysconfig / iptables

skriver du inn følgende

-En RH-brannmur-en-INPUT -p tcp -m tcp -dport 2144.. . → Les mer: Slik installerer Hyperic Agent på XenServer 5

Konfigurere en Centos 5.2-server som skal overvåkes av Zenoss med SNMP

Installere SNMP

yum install net-snmp, net-snmp-utils

Sttart SNMP-tjenesten

tjeneste snmpd starte

Sikre snmp tjenesten starter på omstart

checkcfg snmpd på

Åpne filewall så Zenoss kan koble til serveren

-En RH-brannmur-en-INPUT -p udp -m udp -dport 161 -j ACCEPT

Start brannmur

tjenesteleverandører iptables start

Edit /etc/snmp/snmp.conf

Endre samfunnet strengen

#. . . → Les mer: Konfigurer en Centos 5.2-server som skal overvåkes av Zenoss med SNMP