Pripojte sa do nášho diskusných fórach - Tu

Nginx, PHP-FPM a APC na Ubuntu 10.10

Spustite ami-68136d3a ami na EC2 - som použil mikro inštancie

Musíte sa prihlásiť na užívateľa ubuntu

ssh-i / Users/gary/SG2.pem ubuntu@175.41.174.248

nainštalovať php

sudo apt-get install php5-cli apache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server libipc-sharedcache-perl TinyCA mailx

sudo / etc/init.d/apache2 restart

skontrolujte, či funguje

php.info

Teraz nainštalujte APC

sudo apt-get install apache2-dev php5-dev. . . → Čítajte viac: Nginx, PHP-FPM a APC na Ubuntu 10.10