Pripojte sa k našim diskusných fórach - tu

Nginx, PHP-FPM a APC na Ubuntu 10.10

Spustite AMI-68136d3a ami na EC2 - som použil mikro inštancie

Musíte sa prihlásiť u užívateľa ubuntu

ssh -i /Users/gary/SG2.pem ubuntu@175.41.174.248

Inštalácia PHP

sudo apt-get install php5-cli apache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server-libipc sharedcache-perl tinyca mailx

sudo /etc/init.d/apache2 restart

uistite sa, že funguje

php.info

Teraz nainštalujte APC

sudo apt-get install apache2-dev php5-dev. , , → Čítajte viac: Nginx, PHP-FPM a APC na Ubuntu 10.10