Pripojte sa do nášho diskusných fórach - Tu

Upgrade z Zenoss 2.5.2 zásobníka inštalátor Zenoss 3.0 na CentOS

Pokyny od http://nchc.dl.sourceforge.net/project/zenoss/Documentation/zenoss-3.0.x-docs/zendocs-3.0.0/Zenoss_Core_Installation_04-072010-3.0-v01.pdf

Získajte ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg

wget http://downloads.sourceforge.net/project/zenoss/zenpacks-3.0%20%28Latest%20Stable%29/zenpacks-3.0.0/ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg?use_mirror=nchc&ts=1279596576

Zmeniť povolenia

chown zenoss.zenoss ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg chmod 777 ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg Staňte Zenoss užívateľ

su Zenoss

Spustite inštaláciu

zenpack inštaláciu ZenPacks.zenoss.PreUpgrade30-1.0-py2.4.egg

Restart zopectl

zopectl zastaviť zopectl začiatok

Spustite zencatalog

zencatalog začiatok

Skontrolujte, či je v poriadku.

tail-f $ ZENHOME / log / zencatalog.log

Musíte počkať katalógu. . . → Čítajte viac: Upgrade z Zenoss 2.5.2 zásobníka inštalátor Zenoss 3.0 na CentOS

Ako nainštalovať hyperici Agent na XenServer 5

64 bit balíček nefunguje, to hodí nasledujúce chybu

Stiahnite si balíček 386

wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/hyperic-hq/hyperic-hq-agent-4.0.2-939-x86-linux.tgz

rozbaliť ho

tar xvfz hyperici-hq-agent-4.0.2-939-x86-linux.tgz

Otvoriť portu 2144 v iptables na XenServer tak hyperici agent môže komunikovať so serverom hyperici.

vi / etc / sysconfig / iptables

zadajte nasledujúce

-RH-Firewall-1-INPUT-p tcp-m tcp-dport 2144 .. . → Čítajte viac: Ako nainštalovať hyperici Agent na XenServer 5

Konfigurácia CentOS 5.2 server, ktorý bude monitorovaný Zenoss pomocou SNMP

Nainštalujte SNMP

yum install net-snmp, net-snmp-utils

Sttart Služba SNMP

služba snmpd začiatok

Uistite sa, snmp služba začína na reštartovanie

checkcfg snmpd na

Otvorte filewall tak Zenoss sa môžu pripojiť k serveru

-RH-Firewall-1-INPUT-p udp-m udp-dport 161-j ACCEPT

Reštartujte firewall

služby iptables reštart

Upravte súbor / etc / snmp / snmp.conf

Zmeňte reťazec komunity

#. . . → Čítajte viac: Konfigurácia CentOS 5.2 server, ktorý bude monitorovaný Zenoss pomocou SNMP